Τι δεδομένα συλλέγουμε;

Που τα αποθηκεύουμε;

Πως τα χρησιμοποιούμε;